• 01/11/2015
    Dekar, Şinasi Acar’ın “Osmanlı’da Günlük Yaşam Nesneleri” İsimli Kitabına Sponsor Oldu
    Günlük hayatın içinde kullanılan eşyalar bir toplumun değerlerine ve kültürüne büyük katkılar sağlamaktadır.
    Dekar, Şinasi Acar’ın “Osmanlı’da Günlük Yaşam Nesneleri” İsimli Kitabına Sponsor Oldu
    Günlük hayatın içinde kullanılan eşyalar bir toplumun değerlerine ve kültürüne büyük katkılar sağlamaktadır. Sayın Şinasi Acar’ın “Osmanlı’da Günlük Yaşam Nesneleri” isimli ödüllü kitabı bu nesneleri kaybolmaktan kurtarmakta, bir nevi zaman makinesi görevi görerek geçmişi günümüze taşımaktadır.